Certyfikaty SKIC Aptacy Robert

Certyfikat F-gazy-Serwisu Klimatyzacji i Chłodnictwa

cropped-LOGO-SKiC-Robert-Aptacy.png

 

Jesteśmy firmą wyspecjalizowaną i profesjonalną, o czym świadczą posiadane przez nas uprawnienia i certyfikaty.

 

Serwis Klimatyzacji i Chłodnictwa SKIC Aptacy Robert posiada :

 

 

I. Certyfikat personelu Urzędu Dozoru Technicznego.

 

ty Niniejszy certyfikat potwierdza posiadanie kwalifikacji do wykonywania następujących czynności:

 

certyfikat-SKIC

  • Sprawdzanie pod względem wycieków stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających 3 kg lub więcej fluorowanych gazów cieplarnianych lub substancji kontrolowanych oraz zawierających  6 kg lub więcej fluorowanych gazów cieplarnianych lub substancji kontrolowanych w odpowiednio oznakowanych hermetycznie zamkniętych systemach                                                                                                                                        
  •  Instalacja, konserwacja lub serwisowanie wszystkich stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane lub substancje kontrolowane oraz odzysk fluorowanych gazów cieplarnianych lub substancji kontrolowanych ze stacjonarnych i ruchomych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła.

 

II. Certyfikat FUJITSU APS SPLIT/MULTI

 

APS Fujitsu Split_Multi

 

III. Certyfikat FUJITSU APS  S, V,VII, JII

 

 

APS Fujitsu VRF

IV. Certyfikat autoryzowane Carrier Polska Sp. z o.o. 

Certyfikat CARRIER 2009

 

Certyfikat CARRIER 2008

V. Świadectwa kwalifikacji

Świadectwo kwalifikacji Grupa 1 elektryczne od 2015 Świadectwo kwalifikacji Grupa 1 elektryczne środek Świadectwo kwalifikacji Grupa 1 elektryczne

Świadectwo kwalifikacji Grupa 2 pary cieplne front Świadectwo kwalifikacji Grupa 2 pary cieplne od 2015 Świadectwo kwalifikacji Grupa 2 pary cieplne środek Świadectwo kwalifikacji Grupa 3 sieci gazowe front Świadectwo kwalifikacji Grupa 3 sieci gazowe od 2015 Świadectwo kwalifikacji Grupa 3 sieci gazowe środek

Certyfikaty SKIC Aptacy Robert

certyfikaty Serwis Klimatyzacji i Chłodnictwa