KLUCZ DO DYSZY DŁAWIĄCEJ

.

Narzędzia do klimatyzacji – KLUCZ DO DYSZY DŁAWIĄCEJ, przyrząd do demontażu dysz dławiących – akcesoria narzędzia do klimatyzacji YL-N207

Narzędzie to pozwala demontować dysze dławiące z układu klimatyzacji. Specjalne zakończenie pozwala zapiąć dyszę w uchwyt klucza i zdemontować ją bez uszkodzenia.

Cena 30,00 zł brut­to

Na wszyst­kie wyprze­da­wa­ne urzą­dze­nia wysta­wia­my Fak­tu­ry VAT i udzie­la­my Gwa­ran­cji 0,5 roku

Wszyst­ki­ch zain­te­re­so­wa­ny­ch zapra­sza­my na naszą stro­nę Wyprze­daż

lub bez­po­śred­ni kon­takt z SKiC Robert Apta­cy | SERWIS

 

Naprawa lodówek samochodowych | usługa drzwi w drzwi

Dla klientów z poza Warszawy

Nasz serwis uruchomił usługę drzwi w drzwi

polega ona na odbiorze urządzenia od klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL przed naprawą i odesłaniu go po naprawie w to samo miejsce lub miejsce wskazane przez zleceniodawcę na terenie POLSKI. 

Koszt usługi jest zależny od gabarytów urządzenia i formy płatności za usługę.

serwis lodówek INDEL B