Kurtyna powietrza First Austria FA-5571-7

.

Kurtyna powietrzna doskonale tworzy barierę pomiędzy miejscami o różnych temperaturach. W okresie zimowym, zapobiega przedostawaniu się do pomieszczenia powietrza chłodnego, ograniczając straty ciepła i energii. Z kolei latem stanowi barierę przed gorącym powietrzem, jednocześnie chroniąc przed przedostawaniem się do pomieszczenia różnego rodzaju owadów, pyłów i innych zanieczyszczeń.

Kurtyny powietrzne nad drzwiami wejściowymi do obiektów użyteczności publicznej celem stworzenia bariery dla przepływu powietrza (odizolowanie wnętrza pomieszczenia od otoczenia) są coraz częściej wymagane przez SANEPID. Zgodnie z obowiązującym prawem wejścia z zewnątrz do budynków i pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi należy chronić przed nadmiernym dopływem chłodnego powietrza przez zastosowanie przedsionka, kurtyny powietrznej lub innych rozwiązań nieutrudniających ruchu.

Charakterystyka urządzenia

 • zasilanie: 230V ~50Hz
 • moc: 2000W
 • półprzewodnikowe elementy grzejne (PTC)
 • dwa poziomy grzania
 • 3 poziomy temperatury do wyboru: zimno/ciepło/gorąco
 • funkcja jonizacji
 • timer na 8 godzin
 • wyświetlacz LCD
 • funkcja ruchu łopatek (SWING)
 • zabezpieczenie przed przegrzaniem
 • pilot zdalnego sterowania
 • do montażu ściennego lub ustawienia

Cena za 1 sztukę  120,00 zł brut­to

Na wszyst­kie wyprze­da­wa­ne urzą­dze­nia wysta­wia­my Fak­tu­ry VAT

udzie­la­my Gwa­ran­cji 0,5 roku

Wszyst­ki­ch zain­te­re­so­wa­ny­ch zapra­sza­my na naszą stro­nę Wyprze­daż

lub bez­po­śred­ni kon­takt z SKiC Robert Apta­cy | SERWIS

Kurtyna powietrza First, kurtyna powietrzna fa-5571 first austria, first kurtyna powietrzna używana, kurtyna powietrzna first wyprzedaż, wyprzedaż klimatyzacja chłodnictwo, kurtyna powietrzna first tanio

Kurtyna powietrza First, kurtyna powietrzna fa-5571 first austria, first kurtyna powietrzna używana, kurtyna powietrzna first wyprzedaż, wyprzedaż klimatyzacja chłodnictwo, kurtyna powietrzna first tanio

Naprawa lodówek samochodowych | usługa drzwi w drzwi

Dla klientów z poza Warszawy

Nasz serwis uruchomił usługę drzwi w drzwi

polega ona na odbiorze urządzenia od klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL przed naprawą i odesłaniu go po naprawie w to samo miejsce lub miejsce wskazane przez zleceniodawcę na terenie POLSKI. 

Koszt usługi jest zależny od gabarytów urządzenia i formy płatności za usługę.

serwis lodówek INDEL B