Nagrzewnica RB 40-20/9 400V 3 fazy SYSTEMAIR

.

Nagrzewnica RB 40-20/9 400V 3 fazy SYSTEMAIR

Nagrzewnice kanałowe typu RB przeznaczone są do montażu w kanałach o przekroju prostokątnym. Elementy grzejne w obudowie z rurek ze stali nierdzewnej. Nagrzewnica zakończona jest obustronnie kołnierzami montażowymi. Nagrzewnice mają wbudowane po dwa termostaty zabezpieczające przed przegrzaniem. Pierwszy termostat – samoczynny – wyzwala się przy temperaturze 60°C, drugi resetowany ręcznie przy 120°C. Prawidłowa praca nagrzewnic RB wymaga zachowania minimalnej prędkości przepływu powietrza 1,5 m/s (w tabeli podano odpowiadający minimalny przepływ w m3/h). Nagrzewnice mogą być montowane w kanałach poziomych lub pionowych. Podczas instalacji należy zwrócić uwagę na kierunek przepływu powietrza (zgodnie ze strzałką na obudowie).

UWAGA. Maksymalna dopuszczalna temperatura powietrza wylotowego nagrzewnicy wynosi 40°C. Zaleca się używanie regulatorów TTC dla zapewnienia właściwej temperatury powietrza wylotowego.

Moc 15 kW
Napięcie 400 3~ V
Prąd 22 A
Minimalny przepływ powietrza 450 m³/h
Masa 12,5 kg

  B H D
RB 40-20/9-1 400 200 370

Uwaga nagrzewnice z demontażu

na potrzeby układu zostały wycięte po jednej ze stron /odcinek B/ kołnierz

.

Ilość szt. 2

Cena 800,00 zł brut­to z jedną sztukę

Na wszyst­kie wyprze­da­wa­ne urzą­dze­nia wysta­wia­my Fak­tu­ry VAT

Gwarancja rozruchowa 3 miesiące

Wszyst­ki­ch zain­te­re­so­wa­ny­ch zapra­sza­my na naszą stro­nę Wyprze­daż

lub bez­po­śred­ni kon­takt z SKiC Robert Apta­cy | SERWIS

Naprawa lodówek samochodowych | usługa drzwi w drzwi

Dla klientów z poza Warszawy

Nasz serwis uruchomił usługę drzwi w drzwi

polega ona na odbiorze urządzenia od klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL przed naprawą i odesłaniu go po naprawie w to samo miejsce lub miejsce wskazane przez zleceniodawcę na terenie POLSKI. 

Koszt usługi jest zależny od gabarytów urządzenia i formy płatności za usługę.

serwis lodówek INDEL B