Naprawa kondensacyjnych osuszaczy powietrza

.

Naprawa kondensacyjnych osuszaczy powietrza

Kondensacyjne osuszacze powietrza z coraz większym powodzeniem używane są do poprawy parametrów powietrza w różnych sytuacjach. O celu ich stosowania oraz o sposobie doboru takiego urządzenia pisaliśmy w artykule „Cel użycia oraz sposób doboru kondensacyjnych osuszacze powietrza”. W dzisiejszej pracy skupimy się na możliwych usterkach, które mogą się pojawić w trakcie eksploatacji takiej instalacji. Zapewniamy, że w firmie Serwis Klimatyzacji i Chłodnictwa Robert Aptacy wykonanie wszystkich niezbędnych prac serwisowych przy awarii kondensacyjnego osuszacza powietrza będzie wysokiej jakości. Co więcej, nie wydadzą Państwo na to fortuny. Zanim jednak o awariach i naprawach, powiemy dwa słowa o budowie oraz sposobie pracy takiego urządzenia.

Budowa oraz sposób działania osuszacza kondensacyjnego

Urządzenie kondensacyjne używa zjawiska schładzania powietrza do temperatury poniżej punktu rosy. Można do niego doprowadzić odparowując czynnik chłodniczy ( tzw. parownik bezpośredni) lub stosując zimną wodę ( tzw. chłodnice wodne). Dla drugiego przypadku wydajność chłodnica zależy od strumienia masowego wody. Najbardziej korzystnym układem jest instalacja przeciwprądowa ( stosowana także w wymiennikach ciepła w instalacjach centralnego ogrzewania – w węzłach ciepła), która zapewnia największą możliwą sprawność. Dolne wejście wody zapobiega powtórnemu odparowania skroplin. My w naszej pracy skupimy się jednak na instalacji zawierającej czynnik chłodniczy. Składa się ona z parownika, skraplacza, sprężarki, zaworu rozprężnego, jednego lub kilku wentylatorów oraz tacy ociekowej ze zbiornikiem na skropliny.

Wilgotne powietrze pochodzące z pomieszczenia, za pomocą wentylatora, nawiewane jest na pierwszy wymiennik-parownik, gdzie następuje jego schłodzenie do temperatury poniżej punktu rosy. Efektem jest kondensacja pary wodnej, inaczej mówiąc, skroplenie się gazowej postaci H2O zawartej w powietrzu oraz zebranie się jej na tacy ociekowej, która odprowadza skropliny do zbiornika do tego przeznaczonego. Powietrze następnie kierowane jest na skraplacz, gdzie następuje kolejna wymiana ciepła, jednak tym razem powietrze o mniejszej temperaturze pobiera ciepło od czynnika chłodniczego ( zazwyczaj jest to freon). Wynikiem całego procesu jest otrzymanie powietrza o wyższej temperaturze ( do nawet 8oC) oraz niższej wilgotności względnej, w porównaniu z powietrzem znajdującym się w pomieszczeniu. Następnie strumień uzdatnionego w ten sposób powietrza miesza się z powietrzem wilgotnym, obniżając wilgotność w całym obszarze. Zmieszany strumień jest kierowany na nowo do osuszacza, zaś praca jest cykliczna, aż urządzenie zapewni wymagane przez użytkownika parametry.

Osuszacz może być sterowany manualnie lub automatycznie. Ręczne sterowanie oznacza przełączanie on/off, w momentach ustalonych przez użytkownika. Automatyczna regulacja oznacza posługiwanie się higrostatem ( względnie termostatem). Na higrostacie zakłada się żądaną wilgotność powietrza w pomieszczeniu, do której dąży cały układ. Osuszacz będzie pracował do momentu, w którym wilgotność spadnie do określonego poziomu. W tym momencie nastąpi wyłączenie układu. Dopiero, gdy wilgotność w kontrolowanym obszarze podniesie się ( na przykład z powodu infiltracji świeżym powietrzem przez nieszczelności lub z powodu innych zysków wilgoci) higrostat na nowo uruchomi cały proces. Czujnik wilgotności może być zainstalowany w urządzeniu (wbudowany) lub na
zewnątrz na ścianie pomieszczenia ( połączony z osuszaczem przewodem).

Oprócz czujnika ciśnienia urządzenie powinno posiadać bezpieczniki ciśnienia i temperatury, które ochronią je przed zniszczeniem, w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków pracy, najczęściej spowodowanych awarią. Dodatkowo niektóre modele posiadają wbudowane grzejniki elektryczne, które mają na celu dogrzewanie powietrza nawiewanego do pomieszczenia. Powoduje to przyśpieszenie suszenia w pierwszych etapach.

.

Naprawa kondensacyjnych osuszaczy powietrza

Tak jak każdy układ ziębniczy, kondensacyjne osuszacze powietrza posiadają wiele elementów, które mogą ulec awarii. Może się to stać w wyniku złego użytkowania lub po prostu ze zmęczenia materiału. Z pewnością jednak, regularne serwisowanie i dokonywanie przeglądów w firmie Serwis Klimatyzacji i Chłodnictwa Robert Aptacy uchroni w jakimś stopniu Państwa portfel przed nieprzewidzianymi wydatkami.

Jednym z dowodów na to, że z naszym osuszaczem dzieje się coś złego, jest spadek wydajności pracy. Może to wynikać z braku wymaganej opieki nad wymiennikami ciepła, czyli z braku czyszczenia oraz konserwacji. Podobnie sytuacja się ma ze instalacją odprowadzania skroplin. Innymi częstymi awariami są problemy ze sprężarką ( w dzisiejszych czasach zazwyczaj inwerterową – to znaczy ze zmienną wydajności), nieszczelności układu freonowego ( najczęściej spowodowane uszkodzeniami wewnętrznymi przewodów) lub uszkodzenie zewnętrznej obudowy układu. Są to standardowe przypadki awarii dla instalacji chłodniczych, z którymi spotykamy się w serwisie każdego dnia. Należy także pamiętać o jednym lub kilku wentylatorach wchodzących w skład osuszacza, które mogą ulec takim defektom, jak przepalenie lub zmniejszenie wydajności.

Zajmujemy się także właściwym wysterowaniem układów automatycznej regulacji osuszaczy, począwszy od najprostszych zespołów automatyki, po te najbardziej skomplikowane ( zawierające higrostaty). Zawsze podstawowym zadaniem jest naprawa zepsutego elementu układu ( tańsze rozwiązanie); dopiero w sytuacjach beznadziejnych zalecamy wymianę części instalacji.

Inną zapewnianą usługą jest pomiar freonu w instalacji oraz uzupełnienie jego ubytków. Zapewnia to poprawną i bezawaryjną pracę każdego urządzenia freonowego. Dodatkowo sprawdzeniu podlega ilość oleju w instalacji, potrzebnego do właściwej pracy sprężarki. Bez jego wystarczającej ilości, sprężarka pracująca na czynniki chłodniczym szybko ulegnie zatarciu, a tego żaden z użytkowników chyba sobie nie życzy…

Świadomi zależności panujących na konkurencyjnym polskim rynku, zapewniamy Państwu dobrą jakość usługi wykonaną w dobrej cenie. Nasze doświadczenie oraz sami Klienci twierdzą, że suma tych dwóch składowych jest najlepszym możliwym połączeniem. Zapewniamy, że zarówno serwisowanie, jak i naprawa kondensacyjnych osuszaczy powietrza w firmie Serwis Klimatyzacji i Chłodnictwa Robert Aptacy odbędzie się przy pełnym zaangażowaniu ekipy oraz w możliwie krótkim czasie. Wystarczy dać nam szanse.

Naprawa kondensacyjnych osuszaczy powietrza

Naprawa kondensacyjnych osuszaczy powietrza

Naprawa lodówek samochodowych | usługa drzwi w drzwiDla klientów z poza Warszawy

Nasz serwis uruchomił usługę drzwi w drzwi

polega ona na odbiorze urządzenia od klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL przed naprawą i odesłaniu go po naprawie w to samo miejsce lub miejsce wskazane przez zleceniodawcę na terenie POLSKI. 

Jeśli decydują się państwo na skorzystania z tej usługi prosimy o wypełnienie formularza kontaktowego

"Zgłoszenie przeglądu lub awarii"

serwis lodówek INDEL B

Koszt usługi jest zależny od gabarytów urządzenia i formy płatności za usługę.