Naprawa lodówek TIR

Naprawa lodówek TIR

. Napra­wa lodó­wek TIR Ser­wis Kli­ma­ty­za­cji i Chłod­nic­twa Robert Apta­cy napra­wa i ser­wis lodó­wek samo­cho­do­wych, napra­wa lodó­wek tury­stycz­nych i prze­no­śnych napra­wa lodó­wek i zamra­ża­rek elek­trycz­nych, sprę­żar­ko­wych 12 i 24 VDC i 230 VAC Napra­wa lodów­ki VITRIFRIGO, Napra­wa lodów­ki WAECO, Napra­wa lodów­ki DAF, Napra­wa lodów­ki IVECO, Napra­wa lodów­ki Indel B, Napra­wa lodów­ki EZETIL, Napra­wa lodów­ki RHD50, Napra­wa lodów­ki Mer­ce­des Actros, Napra­wa lodów­ki VOLVO, Napra­wa lodów­ki MAN, Napra­wa lodów­ki RENAULT, Napra­wa lodów­ki Sca­nia, nie napra­wia­my lodó­wek absorp­cyj­nych…

Więcej