Wymiana czynnika chłodniczego R22 na retrofit

Wymiana czynnika chłodniczego R22 na retrofit

. Wymiana czynnika chłodniczego R22 na retrofit, dostosowanie urządzenia do nowego czynnika chłodniczego. Od stycznia 2010 roku sprzedaż i używanie nowego – pierwotnego czynnika R22 jest całkowicie zabronione. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. c ppkt. (v) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2037/2000 w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową używanie czynnika R22 będzie całkowicie zakazane począwszy od 2015 r.  Co bardzo ważne z początkiem roku 2010 czynniki HCFC można wykorzystywać jedynie do dopełniania…

Więcej