Sprzedam sprężarki śrubowe Bitzer VSK 4151–20Y-40P (3-fazy)

Sprzedam sprężarki śrubowe Bitzer VSK 4151–20Y-40P (3-fazy)

. Sprze­dam sprę­żar­ki śru­bo­we Bit­zer VSK 4151–20Y-40P (3-fazy) Opis pro­duk­tu: Her­me­tycz­na kom­pak­to­wa sprę­żar­ka śru­bo­wa (VSK) serii 41. Her­me­tic com­pact screws com­pres­sor, VSK41 series. Spe­cy­fi­ka­cja: Zasi­la­nie: 3 fazy, 50/60Hz Sil­nik (50/60Hz): 400/460V Czyn­nik chłod­ni­czy: R-134a Zna­mio­no­wa wydaj­ność obję­to­ścio­wa (50/60Hz): 71 m3/h przy 2900rpm / 85 m3/h przy 3500rpm Przy­łą­cze ssaw­ne: 1 5/8″ (42 mm) Przy­łą­cze tłocz­ne: 1 3/8″ (35 mm) Mak­sy­mal­na tem­pe­ra­tu­ra pra­cy: 120°C Mak­sy­mal­ne ciśnie­nie (niska stro­na): 19 bar Mak­sy­mal­ne ciśnie­nie (wyso­ka stro­na): 25 bar…

Więcej