Chiller BlueBox 500 kW

4.6/5 — (41 votes) 

Agre­gat wody lodo­wej Blue Box z opcją FREE COOLINGU
Moc chłod­ni­cza 530 kW
Moduł hydrau­licz­ny (2 pom­py + zbior­nik 740 L )
Czyn­nik 407c
Dwa cał­ko­wi­cie nie­za­leż­ne ukła­dy chłod­ni­cze ( dwa wymien­ni­ki pły­to­we , dwie sprę­żar­ki śru­bo­we Daikin )
Rok 2007

Cena 100 000 zł + VAT 23%