Wycieki Freonu w Chillerze CIAT — Kontrola przez SKiC Robert Aptacy

Related Post

Wycieki Freonu w Chillerze CIAT

Obraz ma na celu uka­za­nie zna­cze­nia wizu­al­nej inspek­cji w wykry­wa­niu wycie­ków fre­onu, tam gdzie tłu­ste pla­my ole­ju sprę­żar­ko­we­go tam z pew­no­ścią ucie­ka gaz “FREON