Pompa próżniowa Teral VFZ601AF‑S

5/5 — (1 vote) 

Nie­za­wod­na pom­pa próż­nio­wa nigdy nie używana

Wentylator BOCZNOKANAŁOWY

Sto­so­wa­na w maszy­nach i urzą­dze­niach prze­my­sło­wych, obra­biar­kach oraz w maszy­nach offsetowych

Wydaj­ność pom­py 3,2 / 4,4 m³/min

 

Zapra­sza­my do zakupu

Cena 1 600,00 zł netto

SKiC Robert Aptacy – Serwis nawilżaczy offsetowych