BITZER 2HSL-3K-40S

5/5 — (2 votes) 

Sprzedam sprężarkę BITZER 2HSL-3K-40S SKiC Robert Aptacy

Sprę­żar­ka nowa nigdy nie uży­wa­na, zde­mon­to­wa­na z pro­to­ty­pu maszyny

W sprę­żar­ce po demon­ta­żu zalu­to­wa­li­śmy krót­ce połą­cze­nio­we i wypeł­ni­li­śmy sprę­żar­kę azo­tem technicznym

Typ ole­ju R744 (CO2) BSE60K (stan­dard) BSE85K, BSG68K
Prze­miesz­cze­nie (1450 RPM 50Hz) 4,34 m³ / godz 153,3 CFH
Prze­miesz­cze­nie (1750 obr / min 60 Hz) 5,24 m³ / godz 185 CFH
Licz­ba cylin­drów x otwór x skok 2 x 38 mm x 22 mm 2 x 1,50 cala x 0,87 cala
Waga 50 kg 110 funtów
Maks. ciśnie­nie (LP / HP) 30/53 bar 435/769 psi
Pod­łą­cze­nie prze­wo­du ssą­ce­go 16 mm — 5/8 ” 16 mm — 5/8 ”
Pod­łą­cze­nie prze­wo­du tłocz­ne­go 12 mm — 1/2 ” 12 mm — 1/2 ”
DANE SILNIKA
Prąd roz­ru­cho­wy (wir­nik zablo­ko­wa­ny) 25,5 A 27,5 A
Napię­cie sil­ni­ka (wię­cej na życze­nie) 380–420V Y‑3–50Hz 440–480V Y‑3–60Hz UL
Mak­sy­mal­ny prąd robo­czy 6,0 A 6,0 A

BITZER 2HSL-3K-40S cena loko Warszawa

2 500,00 zł netto