BITZER 4EESP-4P-40S

Sprzedam sprężarkę BITZER 4EESP-4P-40S SKiC Robert Aptacy

Sprę­żar­ka nowa nigdy nie uży­wa­na, zde­mon­to­wa­na z pro­to­ty­pu maszyny

W sprę­żar­ce po demon­ta­żu zalu­to­wa­li­śmy krót­ce połą­cze­nio­we i wypeł­ni­li­śmy sprę­żar­kę azo­tem technicznym

Rodzaj ole­ju R290 / R1270 SHC226E (w stan­dar­dzie) SHC226E (w standardzie)
Prze­miesz­cze­nie (1450 RPM 50Hz) 22,72 m³ / godz 802.3 CFH
Prze­miesz­cze­nie (1750 obr / min 60 Hz) 27,42 m³ / godz 968,3 CFH
Licz­ba cylin­drów x otwór x skok 4 x 46 mm x 39,3 mm 4 x 1,81 cala x 1,55 cala
Waga 93 kg 205 funtów
Maks. ciśnie­nie (LP / HP) 19 / 32bar 275/464 psi
Pod­łą­cze­nie prze­wo­du ssą­ce­go 28 mm — 1 1/8 ” 28 mm — 1 1/8 ”
Pod­łą­cze­nie prze­wo­du tłocz­ne­go 16 mm — 5/8 ” 16 mm — 5/8 ”
Wer­sja sil­ni­ka 2 2
Prąd roz­ru­cho­wy (wir­nik zablo­ko­wa­ny) 53,5 A 53,5 A
Mak­sy­mal­ny prąd robo­czy 12,2 A 12,2 A

BITZER 4EESP-4P-40S cena loko Warszawa

3 500,00 zł netto